Login

Sistem eBANTING Majlis Perbandaran Temerloh.

ID:
Password:
DAFTAR BARU | STATISTIK | MANUALPENGGUNA

Bahagian Teknologi Maklumat - MPT 2010 - 2014


Sistem eBANTING adalah sebuah web aplikasi online bagi memudahkan pihak pengguna merekod dan mengawasi banting-banting yang tamat tempoh dengan penggunaan Sticker Khas yang dikeluarkan bagi kawasan operasi Majlis secara tersusun dan mudah dicapai pada setiap masa