Login


Bahagian Teknologi Maklumat - MPT 2010-2016


Sistem ini adalah sebuah aplikasi online bagi memudahkan pihak pengguna menyemak
Bil / Notis CUKAI MPT (Penggal 1 dan Penggal 2) secara online dan boleh dicapai pada bila-bila masa
dengan cepat , tepat dan mudah.