eBUKULOG

Menu Login

NO KP:
KATALALUAN:
DAFTAR BARU | STATISTIK | MANUALPENGGUNA

Bahagian Teknologi Maklumat - MPT 2014


Sistem eBUKULOG HARIAN adalah sebuah web aplikasi online bagi memudahkan pihak pengguna mengemaskini dan menyemak perlaporan kerja harian kakitangan Majlis secara tersusun,terkemaskini dan mudah dicapai pada setiap masa