Login

Sistem ePEMBEKAL Majlis Perbandaran Temerloh.

ID:
Password:
DAFTAR BARU | STATISTIK | MANUALPENGGUNA

Bahagian Teknologi Maklumat - MPT 2010 - 2014


Sistem ePEMBEKAL adalah sebuah web aplikasi online bagi memudahkan pihak pengguna mendaftar dan mengemaskini rekod-rekod maklumat perihal pembekal/kontraktor/perunding/konsultan secara tersusun dan mudah dicapai pada setiap masa.