Login

Sistem ePENILAIAN Majlis Perbandaran Temerloh.

ID:
Password:
DAFTAR BARU | STATISTIK | MANUALPENGGUNA

Bahagian Teknologi Maklumat - MPT 2010 - 2014


Sistem ePENILAIAN adalah sebuah web aplikasi online bagi memudahkan pihak pengguna merekod, mengemaskini dan menyemak berkaitan rekod fail penilaian harta oleh Jabatan Penilaian Harta secara cepat, tersusun dan responsif