Sistem e-Semakan Bayaran Online MPT
(Jabatan Kewangan)


Carian Maklumat Bayaran Pinjaman Kenderaan

Semakan Bayaran Pinjaman Kenderaan -

SILA CARI:
(Contoh NO KP : 770404065500 dan Sila klik CARIAN)
Masalah? Sila emel webmaster@mpt.gov.my
Sistem ONLINE MPT