Login

Sistem eSEWAAN Majlis Perbandaran Temerloh.

ID:
Password:
DAFTAR BARU | STATISTIK | MANUALPENGGUNA

Bahagian Teknologi Maklumat - MPT 2010 - 2014


Sistem eSEWAAN adalah sebuah web aplikasi online bagi memudahkan pihak pengguna membuat tempahan dewan / bilik mesyuarat / padang / kanopi dan peralatan sewaan secara cepat, tersusun dan responsif.