Login


Bahagian Teknologi Maklumat - MPT


MyBanner adalah sebuah aplikasi mobile bagi memudahkan pihak pengguna menyemak tarikh tamat tempoh banner/banting secara online dan membuat proses pemantauan banner/banting MPT secara optimistik dan berkesan